Business Process Management

Herken je in jouw bedrijf of werkleven de volgende uitdagingen ?
Een reorganisatie. Een nieuw systeem implementeren of een oud systeem vervangen door een nieuwe. Een datastroom aanpassen. Audit findings oplossen. Wet- en regelgeving zijn aangepast en zijn van toepassing op je bedrijf. Het ontbreekt het bedrijf aan sturing. Risico's die niet onder controle zijn.

Verschillende voorbeelden met als overeenkomst dat ze allemaal de bedrijfsprocessen raken.

Een andere overeenkomst is dat wij kunnen helpen deze veranderingen te faciliteren, te realiseren en te implementeren.

Wat kunnen wij voor je betekenen met (Integraal) Business Process Management ?
Met Integraal Business Process Management bekijken wij vraagstukken vanuit het krachtenveld Bedrijfskunde, Informatie Voorziening en -Technology en Risk Management. Daarbij houden we ook rekening met het bedrijfseconomische aspect.

Met de bedrijfskundige bril op, 'Business' genoemd, verdiepen wij ons in wat het bedrijf of bedrijfseenheid doet en nodig heeft; de business analyse. Dit kan gaan over de richting van het bedrijf, de inrichting ervan of het verrichten op operationeel niveau.

Onder dit onderdeel vallen ook de processen en het meten ervan met Key Performance Indicators (KPI’s), verschillende besturingselementen zoals dashboards, overleg structuur en Service Level Agreements (SLA). Natuurlijk nemen we hierin foutafhandeling mee (error/incident handling) en ‘wie doet wat en wie is waarvoor verantwoordelijk’ aan de hand van de zogenaamde RACI-matrix.

De mensen in het bedrijf hebben informatie nodig om hun werk te kunnen doen, dit is het werkveld van Informatie Voorziening (IV). De informatie kan handmatig worden verkregen, maar het streven is om het met Informatie Technologie (IT) te ondersteunen. Met IT kan heel veel worden ondersteund en tegelijkertijd is het soms noodzakelijk dat een persoon naar het resultaat kijkt.

Het is niet te hopen natuurlijk, maar met al deze componenten en ook met de mensen die er werken, kunnen er dingen gebeuren waarvan we liever willen dat ze niet gebeuren. Volledig voorkomen is een utopie, maar de kans er op of de impact ervan kunnen we wel reduceren. Met onze Risk Management toolbox zoomen wij in op verschillende risicoaspecten en denken we mee met wat nog aanvaardbaar is voor het bedrijf. Met deze kennis bekijken we met de benodigde stakeholders welke maatregelen genomen kunnen worden om het risico en/of impact te vermijden of te reduceren tot acceptabel niveau.