Prestatie verbetertrajecten met gedragsmanagement

Herken je in jouw bedrijf of werkleven de volgende uitdagingen ?
Ik begrijp niet waarom mijn medewerkers/collega’s zich zo gedragen en wat ik eraan kan doen. Men houdt zich niet aan het (bedrijfs)beleid. Medewerkers voelen zich niet gehoord of hun belangen worden onvolledig behartigd. Ze doen niet wat ik zeg. De medewerkers gebruiken de werkinstructies niet. Ik krijg de mensen niet mee met de verandering. Het project is afgerond, maar toch komen de fouten weer terug. Bij de overdracht van het projectresultaat van de change-organisatie naar de lijnorganisatie stuit ik regelmatig op weerstand. Het gewenste gedrag blijft niet duurzaam bestaan in de organisatie, oud gedrag komt steeds terug.

Mijn manager is boos op mij, maar ik weet niet wat ik fout doe. Er wordt onvoldoende gecommuniceerd waardoor we niet weten wat we wel moeten doen. Mijn manager is niet beschikbaar voor vragen en vervolgens spreekt hij/zij ons aan dat het werk niet goed gaat.

Verschillende voorbeelden met als overeenkomst dat ze allemaal de bedrijfsprocessen raken en de werksfeer op een negatieve manier beïnvloeden.

Een andere overeenkomst is dat wij kunnen helpen te achterhalen wat de oorzaken zijn van deze problemen om ze vervolgens op te lossen.

Wat kunnen wij voor je betekenen met Organizational Behavior Management (OBM)
Waar Lean en Six Sigma de ‘harde’ kant benadert bij verbeteringen, neemt Organizational Behavior Management (OBM) het gedragsaspect voor zijn rekening. OBM zorgt ook voor meer positieve energie en plezier op het werk.

Of het nu gaat om het gedrag van het individu, op groepsniveau, op afdelingsniveau of op proces- en ketenniveau, wij kunnen helpen met het in kaart brengen en veranderen ervan. Grootschalige bedrijfsbrede gedragsveranderingen, ook wel cultuurveranderingen genoemd, vallen ook onder het aandachtsgebied van OBM.

Verbetertrajecten
In het OBM-verbetertraject wordt het gedrag gespecifieerd, gemeten, geanalyseerd en verklaard. Met deze kennis bepalen we gezamenlijk de benodigde interventies. Tijdens de uitvoering begint het gewenste gedrag en resultaat al op de rit te komen en is het tijd om het OBM-verbetertraject af te ronden. In de afrondingfase zorgen we dat de OBM-methodes een plaats in de organisatie krijgen zodat dat de nieuwe gedragingen duurzaam in de organisatie blijven bestaan !

OBM werkt 'stand alone' en tegelijkertijd is het ook een goede aanvulling op Lean en Six Sigma omdat het handvatten biedt om de gedrágsoorzaken te achterhalen van achterblijvende performances en het geeft oplossingen om de performance weer op peil te krijgen.

Net als Lean en Six Sigma kent OBM een gecontroleerde stap-voor-stap aanpak, in vakjargon het OBM-protocol genoemd. Deze aanpak begint met de probleemstelling en eindigt met de implementatie. OBM werkt ook goed samen met Scrum Agile werkomgeving omdat OBM gefocust is op het gedrag én resultaat, .

Opleidingen OBM
Naast OBM-verbetertrajecten, coachen en leiden wij ook mensen op in Organizational Behavior Management. Bekijk ons opleidingsaanbod of neem direct contact met ons op om te zien welke opleiding het beste bij je wensen past. De trainingen worden gegeven in groepsverband en 1-op-1 coaching. De leslocaties zijn in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. In-company trainingen behoren ook tot de mogelijkheden.