Processen verbeteren - Lean

Herken je in jouw bedrijf of werkleven de volgende uitdagingen ?
De (doorloop)tijd om het werk te doen duurt te lang. Het werk moet vaak opnieuw worden gedaan, soms wel meerder malen. Er blijft steeds werk liggen. Het werk voldoet niet aan de gestelde eisen van de klant. Het werk wordt te laat opgeleverd. Het werk gaat langs te veel afdelingen. De kwaliteit van het werk is te laag. De kosten zijn te hoog. Een verandering is doorgevoerd, maar na een tijdje steken dezelfde problemen toch weer de kop op. Er wordt te veel of te weinig met andere afdelingen gecommuniceerd.

Verschillende voorbeelden met als overeenkomst dat ze allemaal de bedrijfsprocessen raken.

Een andere overeenkomst is dat wij kunnen helpen te achterhalen wat de oorzaken zijn van deze problemen om ze vervolgens op te lossen.

Wat kunnen wij voor je betekenen met Lean ?
Kort samengevat verbetert Lean de effectiviteit, efficiëntie en flexibiliteit van je bedrijfsprocessen. Na een Lean traject voegen alle activiteiten maximale waarde toe aan het product of de dienst met de kwaliteit en op het tijdstip dat de klant vereist. Minimale kosten. Juiste kwaliteit. Minimale doorlooptijd. Hoge klanttevredenheid.
En dat alles voor je – externe of interne – klant. Maar denk je ook eens in wat dat voor jouw bedrijf betekent…

  • Voegt het geen waarde toe ? Weg ermee !
  • Is het verplicht ? Minimaliseer het !
  • Voegt het waarde toe ? Optimaliseer het !

We sluiten je bedrijfsprocessen (nog beter) aan op de wensen van je klant. Tijdens dit traject brengen we je bedrijfsprocessen in kaart die er voor zorgen dat de wensen van je klant ook daadwerkelijk in vervulling kunnen gaan. Daaraan voegen we toe welke ingrediënten daarvoor nodig zijn en wie deze ingrediënten aanleveren. Ingrediënten soms in de letterlijke zin, maar vaak in de spreekwoordelijke zin en hebben we het in de praktijk over data.
​Voor de handliggend, doch vaak vergeten in menig organisatie...wij realiseren ook het inzicht wie de klant is en wat zijn of haar wensen zijn !

Weg met de verspillingen !
Samen met jou stellen we vast welke bedrijfsprocessen niet optimaal functioneren. We zoomen in op de processen en analyseren waar de verspillingen zich bevinden. De meeste verspillingen laten zich vangen in de volgende 10 categorieën: transport, voorraad, beweging, wachten, overproductie, overbewerking, correcties, menselijke skills en talenten, communicatie en cultuur.

Verbetertrajecten
Het ontdekken van de oorzaken is natuurlijk heel belangrijk en tegelijkertijd is het ook de bedoeling dat er structurele oplossingen worden geïmplementeerd die binnen het bedrijf passen.

Lean kent de DMAIC en DMADV aanpakken; prachtig Lean vakjargon dat feitelijk een gecontroleerde stap-voor-stap aanpak betekent. Deze aanpak begint met de probleemstelling en eindigt met de implementatie. Op BlackBelt en GreenBelt niveau kunnen wij je helpen de benodigde veranderingen door te voeren. Een BlackBelt zet zich in als programma- of project manager. En dankzij Continu Verbeteren uit de Lean toolbox werkt Lean goed samen met Scrum Agile werkomgevingen.