Inleiding OBM

Wat is Organizational Behaviour Management (OBM)
OBM is het toepassen van gedragsmanagement in het bedrijfsleven. Gedragsbeïnvloeding dus feitelijk zou je kunnen denken. Echter, OBM biedt meer dan dat. Het reikt de benodigde toolkit aan om een werkomgeving te creëren dat het beste uit de medewerkers haalt en tegelijkertijd de meeste toegevoegde waarde genereert voor de organisatie. Met OBM kun jij bedrijfs- en gedragsvraagstukken veel sneller oplossen en prestaties aanzienlijk verbeteren.

De OBM toolset bestaat hoofdzakelijk uit :
  • handvatten om een performance te definiëren en meetbaar te maken
  • modellen en methodes die inzicht geven in hoe gedrag tot stand komt en je leren begrijpen waarom gedrag in stand blijft (gedragsanalyse)
  • vier gedragsbeïnvloedingstrategieën (gedragsinterventie)
  • handvatten om een performance te verbeteren en duurzaam in stand te houden


Veranderingen duurzaam maken met OBM
OBM biedt antwoord op de vraag "Hoe kunnen we veranderingen in gedrag duurzaam laten bestaan ?"

Organizational Behaviour Management bestaat feitelijk uit twee delen :

  1. Het Organizational-deel houdt in dat er wordt gewerkt met een bedrijfskundige aanpak. Deze aanpak, ookwel het protocol of stappenplan genoemd, biedt houvast aan de interventies die nodig zijn om organisatie- of performance veranderingen door te voeren.
  2. Het Behaviour Management-deel is een wetenschappelijke methode om gedragspatronen te analyseren en te veranderen.

Beide elementen focussen zich op het duurzaam blijven bestaan van het gewenste resultaat en het gedrag dat het resultaat produceert.

Waarom werkt OBM ?
OBM werkt omdat het gebruik maakt van bepaalde wetten van de natuur waaraan elk organisme moet gehoorzamen. In de lessen worden deze mysteries ontrafeld zonder dat er diep in de biologie en biochemie wordt gedoken, maar gewoon in allerdaags taalgebruik.

​Iedereen begrijpt dat wanneer je honger krijgt, je op zoek gaat naar eten.
Met OBM leer je de 'honger' (en het 'voer' !) te herkennen in een gedragsbeïnvloedingssetting.